Καλλιόπη Κουτουζή-Γρίσπου

Καλλιόπη Κουτουζή-Γρίσπου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 και κατοίκησε μόνιμα στη Δάφνη από το έτος 1979, μετά του συζύγου της Αθανασίου Κουτουζή, Οικονομολόγου, ο οποίος απεβίωσε το έτος 2008. Απέκτησαν ένα γιό, τραπεζικό στέλεχος, σήμερα.

Συνταξιούχος δικηγόρος, τώρα, μετά από 33 χρόνια ενεργούς δικηγορίας, κατά τη διάρκεια των οποίων άσκησε ελεύθερη δικηγορία, συγχρόνως δε παρείχε τις υπηρεσίες της με πάγια αντιμισθία σε δύο χρηματιστηριακές ανώνυμες Εταιρείες, ως υπεύθυνη για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο και τις Υπηρεσίες Μετόχων. Λόγω των άνω θέσεων ευθύνης, ειδικεύθηκε στο Διοικητικό, Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο και γενικά στο Δίκαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια για ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχε.

Σήμερα εξακολουθεί να ενημερώνεται για τη σύγχρονη νομοθεσία και νομολογία και για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνία και στην πόλη, όπου ζει 35 χρόνια τώρα, επιθυμεί δε να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.