Πεζόδρομοι

Πεζόδρομοι

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών στην πόλη μας αλλά και την ανάπτυξη μικρών χώρων πρασίνου και παιχνιδιού, δημιουργήσαμε ένα μικρό δίκτυο πεζοδρόμων στον Υμηττό. Πεζόδρομοι δημιουργήθηκαν στις οδούς Πέτρου & Παύλου, Καλλιπόλεως, Στρατονίκης, Κασσιόπης,  Μεσολογγίου, εμποδίζοντας έτσι τη διαμπερή, υπερτοπική και επικίνδυνη κίνηση των αυτοκινήτων μέσα από την πόλη μας.