Ένταξη περιοχής «Κορυφή λόφου Γερμανού» στο σχέδιο πόλης

Ένταξη περιοχής «Κορυφή λόφου Γερμανού» στο σχέδιο πόλης

Η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος της ένταξης, της Κορυφής του Λόφου Γερμανού στο σχέδιο της πόλης έφτασε στο τέλος της.
Μετά από πολυετείς προσπάθειες, προκειμένου να ξεπεραστούν τα μεγάλα προβλήματα γραφειοκρατίας, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, με τη σύμφωνη γνώμη Δήμου και κατοίκων υιοθέτησαν επί της ουσίας την πρότασή μας και επίκεινται πλέον οι εντελώς διεκπεραιωτικές διαδικασίες (δημοσιεύσεις – πράξη αναλογισμού).