Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών έχει αναβαθμιστεί πλέον σημαντικά από τότε που από Κρατικοί έγιναν Δημοτικοί, αφού η επαφή και ο έλεγχος είναι καθημερινός. Στους Παιδικούς Σταθμούς φιλοξενούνται πάνω από 140 νήπια και ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες των Υμηττιωτών.