Ψυχολογική υποστήριξη - γονέων - εκπαιδευτικών - μαθητών (Κ.Ε.Τ.Α.)

Ψυχολογική υποστήριξη - γονέων - εκπαιδευτικών - μαθητών (Κ.Ε.Τ.Α.)

Ο Δήμος Υμηττού στα πλαίσια των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα λειτούργησε το ΚΕΤΑ (Κοινωνικό Εργαστήρι Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης το οποίο απευθυνόταν σε κάθε δημότη του Υμηττού.

Το Πρόγραμμα αυτό στελεχώνεται από τρεις ψυχολόγους που με την παρουσία τους σε όλες τις σχολικές μονάδες, προχωρούν στη διάγνωση, καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών ενώ παράλληλα λειτουργεί ατομική συμβουλευτική και στήριξη στο γραφείο του Δημαρχείου. Ο θεσμός του  ψυχολόγου στα σχολεία του Υμηττού λειτουργεί αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια με παρουσία ψυχολόγων σε κάθε σχολείο για τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως.