Το ΙΚΑ στον Υμηττό

Το ΙΚΑ στον Υμηττό

Η εγκατάσταση και λειτουργία της Υγειονομικής Μονάδας του ΙΚΑ στον β’ όροφο του Δημαρχείου (που κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό με δαπάνες του Δήμου και διαθέτει σήμερα ιατρεία πολλών ειδικοτήτων αλλά και μικροβιολογικο, αιματολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο) αποτέλεσε κατάκτηση για την τοπική κοινωνία.  Το 2004 η πολιτεία προσπάθησε να πάρει το ΙΚΑ από τον Υμηττό και να το μεταφέρει σε γειτονικό δήμο. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής το κατάστημα του  ΙΚΑ παρέμεινε  στον Υμηττό.
Παράλληλα διασφαλίσαμε την παρουσία στο Δημαρχείο (κάθε Τρίτη) γιατρού για τη θεώρηση συνταγών των ασφαλισμένων του Δημοσίου.