Κέντρο πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών

Κέντρο πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών

Δημιουργήθηκε το 2002 με πρωτοβουλία των Δήμων Υμηττού και Ηλιούπολης και της Νομαρχίας Αθηνών. Συγχρηματοδοτείται από τους παραπάνω φορείς και τον ΟΚΑΝΑ, απ’ τον οποίο υποστηρίζεται και επιστημονικά. Στελεχώνεται από 3 Ψυχολόγους, 1 Κοινωνική Λειτουργό και 1 στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης.
Σκοπός του Κέντρου Πρόληψης είναι η έγκαιρη παρέμβαση στα αίτια που οδηγούν στις εξαρτήσεις και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του ανθρώπου.
Παράλληλα με την ατομική δουλειά, λειτουργούν ομάδες γονέων, σεμινάρια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  ομάδες εφήβων.