Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας & Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας & Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Η "Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας" ξεκίνησε στην πόλη  μας το 2000 ενώ το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» το 2005. Αποτελούν μια σύγχρονη απάντηση στα προβλήματα μοναχικών,  ηλικιωμένων ατόμων και οικογενειών που φιλοξενούν  ηλικιωμένους. Πάνω από 100 συμπολίτες μας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα χωρίς οικονομικούς πόρους εξυπηρετούνται, παραμένουν στο οικείο τους περιβάλλον, διατηρούν την αυτάρκειά τους και εξασφαλίζουν αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση.
Απασχολούμε σήμερα δύο Κοινωνικές Λειτουργούς, τρεις Νοσηλεύτριες και πέντε οικογενειακές βοηθούς.