Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής

Ο νεοσύστατος Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής (2005) αποτελεί μια προσπάθεια να συντονιστούν όλες οι επιμέρους προσφερόμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Τα ΚΑΠΗ, η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας και το «Βοήθεια στο σπίτι», η Κοινωνική Υπηρεσία, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, συντίθενται σε έναν οργανισμό για καλύτερο σχεδιασμό και μεγαλύτερη αποδοτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Σήμερα αναφερόμαστε στις επιμέρους δραστηριότητες των μονάδων αυτών, αφού μέχρι πριν λίγους μήνες είχαν διαφορετικές αφετηρίες και μικρό συντονισμό.Το νέο σύγχρονο κτίριο που στεγάζει τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής στην οδό Ηλιουπόλεως