Ο Δήμος Υμηττού στην νέα Κοινωνία της Πληροφορίας

Ο Δήμος Υμηττού στην νέα Κοινωνία της Πληροφορίας

Ο Δήμος μας διαθέτει ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχοντας μηχανογραφήσει όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες.
Παράλληλα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» απ’ όπου χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο παραλαμβάνουμε ήδη νέο εξοπλισμό για την ατελή σύνδεσή μας με τις Υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού και τους υπόλοιπους Δήμους σε όλη τη χώρα, για τη διευκόλυνση του πολίτη.
Ο Δήμος μας συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Από το 2002 ο Δήμος μας (από τους πρώτους σε όλη τη χώρα) λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, μια πρωτοπόρα υπηρεσία που καθιερώθηκε και εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες συνδημότες μας στις συναλλαγές τους με οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
Στις αρχές του 2006 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση των γραφείων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, πετυχαίνοντας ένα ουσιαστικό βήμα για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας.