Καθαρισμός φρεατίων

Καθαρισμός φρεατίων

Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ο Δήμος μας, αναθέτει σε εξειδικευμένη εταιρεία την απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση 800 φρεατίων, δύο ή τρεις φορές κάθε χρόνο.