Έργα αυτεπιστασίας

Έργα αυτεπιστασίας

Με συνεργεία υπαλλήλων του Δήμου εκτελούνται κάθε χρόνο  έργα αυτεπιστασίας που συντέλεσαν σημαντικά στην διατήρηση και επαύξηση της τεχνικής υποδομής της πόλης μας, συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ.
Τα έργα αυτά αφορούν συντηρήσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, δημοτικών κτιρίων, χώρων πρασίνου και πλατειών, παιδικών χαρών, σχολικών κτιρίων και αθλητικών χώρων.