ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ  (1992-1996) - Ε.Ε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ (ΟΜΒΡΙΑ & ΑΚΑΘΑΡΤΑ) ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ (1996-2000).  Ε.Ε - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Ε.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥ. ΣΑΤΑ 25% ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ε.Ε

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. Ε.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α΄ ΚΑΠΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ. ΣΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΙΚΑ ΥΜΗΤΤΟΥ).  ΣΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ. ΣΑΤΑ 75%

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ. ΣΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙΑ). ΕΤΕΡΠΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ, ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ,
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ. ΕΤΕΡΠΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ. ΣΑΤΑ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ. Ε.Ε

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ο.Σ.Κ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.  Ο.Σ.Κ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
Ο.Σ.Κ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.  Ο.Σ.Κ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ.Ο.Σ.Κ

ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) . Ε.Ε. 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΥΜΗΤΤΟΥ. ΣΑΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΣΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ.  Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ  Ε.Ε

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  Ε.Ε

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  Ε.Ε

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  Ε.Ε

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  Ε.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΙΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ε