Δίκτυο «Αμφικτυονία Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου»

Δίκτυο «Αμφικτυονία Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου»

Ο Δήμος Υμηττού είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου.
Σκοπός του δικτύου είναι:
Α. Η κοινή δράση και συνεργασία με άλλες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Α΄, Β', και Γ' βαθμού και ενώσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης των χωρών της Μεσογείου, με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα των χωρών αυτών καθώς και με θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με διεθνείς Οργανισμούς.
Β. Η Έρευνα και αναζήτηση της πολιτισμικής ταυτότητας των λαών της Μεσογείου στην κατεύθυνση ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Γ. Η ουσιαστική επικοινωνία των νέων των Πόλεων-Μελών του Δικτύου σε μια προσπάθεια κοινών πρωτοβουλιών.      
Δ. Η επαφή των κοινωνικών επαγγελματικών τάξεων και μη στην κατεύθυνση στήριξης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που τους αφορούν.
Ε. Η Αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Μεσογείου.