ΠΥΡΚΑΛ

ΠΥΡΚΑΛ

 

Ένα πολεμικό εργοστάσιο μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης μας, πηγή ρύπανσης και ηχορύπανσης. Μια βιομηχανική μονάδα ξένη προς τον ανθρώπινο χαρακτήρα μιας πόλης που ευθύνεται για τον χωροταξικό κατακερματισμό του Υμηττού και την αισθητική του υποβάθμιση.
Απώτερος στόχος της πολιτικής μας από την ώρα που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου ήταν η υλοποίηση της πάγιας επιθυμίας των Υμηττιωτών για:
μετεγκατάσταση του εργοστασίου και ταυτόχρονη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
απόδοση του χώρου στο Δήμο.
περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης που τώρα καταλαμβάνεται από το εργοστάσιο.
Κανένας στόχος όμως δεν επιτυγχάνεται με ανέξοδη συνθηματολογία και περιστασιακή επαναστατική γυμναστική. Επιτυγχάνεται αντίθετα με υπεύθυνο σχεδιασμό που στηρίζεται σε ανάλυση των πραγματικών δεδομένων και κατοχύρωση όσων θα μας επιτρέψουν να παλέψουμε για τον απώτερο στόχο μας κάτω από ευνοϊκότερους όρους.
Με αποκλειστικό γνώμονα όλα αυτά:
Πετύχαμε την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Υμηττού (ΦΕΚ 1061/17-9-1996) όπου σαφώς προβλέπεται η «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών χρήσεων, χρήσεων πρασίνου, δημοτικής αγοράς και κέντρου υγείας» στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ μετά την απομάκρυνση της.

Προκαλέσαμε ελέγχους για την ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούνται από το εργοστάσιο και πετύχαμε το 2002 την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων και φίλτρων στις καπνοδόχους του με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης.

Πιέσαμε και πετύχαμε στο μέτρο του δυνατού την «αισθητική αναβάθμιση» του εργοστασίου (με την κατασκευή πεζοδρομίων, βάψιμο του μανδρότοιχου κ.α.)

Διοργανώσαμε το 2002 Ημερίδα αναδεικνύοντας το πρόβλημα της ΠΥΡΚΑΛ σε όλες του τις διαστάσεις.

Γνωστοποιήσαμε με την τοποθέτηση του Δημάρχου μας Δημήτρη Αργιανά στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής ότι η έκταση του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ είναι εκτός σχεδίου πόλεως και ότι σε ενδεχόμενη ένταξή της το 60% της έκτασης αυτής περιέρχεται κατά την πρόβλεψη του Νόμου στο Δήμο Υμηττού ως εισφορά γης. Ακόμη κατέστη σαφές από το Δήμαρχο ότι σύσσωμη η κοινωνία του Υμηττού διεκδικεί το σύνολο της έκτασης.

Μειώσαμε το ύψος των οικοδομών στον Υμηττό (ανώτερο ύψος τα 13.5 μ.) και καταστήσαμε εξαιρετικά δύσκολη και πολυδάπανη οποιαδήποτε σκέψη για οικοδόμηση του μέρους εκείνου της εκτάσεως που θα παρέμενε στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την ένταξη του χώρου στο σχέδιο πόλης.
Σήμερα με όπλα τις κατακτήσεις των προηγούμενων ετών, κατακτήσεις που κατορθώθηκαν με επιμονή και σχεδιασμό, μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε την αξιοποίηση του συνολικού χώρου για περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη, ακυρώνοντας τους κερδοσκοπικούς σκοπούς των όποιων μεγαλοκατασκευαστικών ομίλων.