Διαφύλαξη πρασίνου

Διαφύλαξη πρασίνου

 

Διαφυλάξαμε το πράσινου στο λόφο Άρη Αλεξάνδρου με:
Το συνεχή καθαρισμό του άλσους.
Την  καλοκαιρινή φύλαξη και προστασία για την αποφυγή πυρκαγιάς.
Την ενσωμάτωση λυόμενου για τη στέγαση του συστήματος προσκόπων Υμηττού. Με την συνεχή παρουσία τους οι πρόσκοποι βοηθούν στη φύλαξη του χώρου.


Επίκειται η συμπλήρωση των υποδομών του Άλσους, ώστε να γίνει πιο λειτουργικό, με τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με το ποσό των 150.000 ευρώ.