Πυρόσβεση στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου

Πυρόσβεση στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου

Η προστασία του Άλσους Άρη Αλεξάνδρου από ενδεχόμενη πυρκαϊά αποτέλεσε κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής.
Κατασκευάστηκε στο άλσος δεξαμενή χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων και τοποθετήθηκε αντλιοστάσιο.


Το άλσος Άρη Αλεξάνδρου

Για την απρόσκοπτη και αυτόματη εισροή νερού στη δεξαμενή δημιουργήθηκε δίκτυο τροφοδοσίας της από τη γεώτρηση του Δήμου στα νταμάρια.
Περιμετρικά  στο άλσος δημιουργήθηκε ένα πλήρες δίκτυο πυρόσβεσης (πυροσβεστικές φωλεές) με κρουνούς και σωλήνες που καλύπτουν πλήρως ολόκληρη την έκταση.