Βελτίωση & προστασία του πράσινου στην πόλη

Βελτίωση & προστασία του πράσινου στην πόλη

Το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο, κάποιοι ασυνείδητοι πολίτες ή επαγγελματίες  και πολλοί περισσότεροι εργολάβοι, για να εξασφαλίσουν χώρους στάθμευσης στα πεζοδρόμια, να επιδίδονται στην εξόντωση των δένδρων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνονται πλέον διοικητικά μέτρα (επιβολή προστίμων).

Η πλατεία Δημαρχείου

Υλοτομία δένδρων γίνεται ΜΟΝΟ με τη χορήγηση νόμιμης άδειας. Η άδεια δίνεται ύστερα από αίτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και του τμήματος ΕΠΑΕ της Πολεοδομίας, όταν συντρέχουν σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι.

Φυτεύτηκαν δεκάδες δένδρα στους δρόμους και τις πλατείες.

Αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η πρόσφατη αρρώστια (βαμβακίαση) των πεύκων.

Οι γεωτρήσεις στα νταμάρια έδωσαν ανέξοδη λύση στο πρόβλημα του ποτίσματος κοινόχρηστων χώρων αλλά και στη δημιουργία δικτύου πυρασφάλειας για τους χώρους πρασίνου του Δήμου και κύρια το Άλσος Άρη Αλεξάνδρου.

Έργα γεωτρήσεων στα Νταμάρια