Τεχνικός εξοπλισμός

Τεχνικός εξοπλισμός

 

Όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση, ο Δήμος Υμηττού, διέθετε μόνο πεπαλαιωμένο εξοπλισμό, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαριότητας της πόλης.


Στο διάστημα που μεσολάβησε αγοράστηκαν, χωρίς καμία επιβάρυνση των δημοτών, όλα εκείνα τα μηχανοκίνητα οχήματα και εργαλεία, που είναι απαραίτητα για τις σύγχρονες υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων του Δήμου μας.