Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

 

Μετά το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, ξεκίνησε ήδη ένα εξαιρετικά σημαντικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα για την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών στην πόλη μας.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), αποκτήσαμε  τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιού, γυαλιού, μετάλλων (αλουμίνιο – σίδερο) και πλαστικών.


Το όφελος που προκύπτει τόσο για την πόλη μας όσο και για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό.
Μείωση του όγκου των απορριμμάτων και σημαντική οικονομία (για το Δήμο αλλά και τους δημότες) στην αποκομιδή τους.
Μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών.