Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων

Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων

Από φέτος η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως και Σάββατο.

Επιπλέον, για να γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η αποκομιδή των απορριμμάτων και να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα, τα συνεργεία καθαριότητας αρχίζουν την αποκομιδή τη χειμερινή περίοδο στις 6:30 π.μ. και τη θερινή περίοδο στις 6:00 π.μ.

Με την καθημερινή αποκομιδή και την αλλαγή της ώρας έναρξης της, πιστεύουμε ότι η εικόνα της πόλης μας αναβαθμίστηκε σημαντικά.