Υποτροφίες στη μνήμη του Ανδρέα Λεντάκη

Υποτροφίες στη μνήμη του Ανδρέα Λεντάκη

Καθιερώσαμε 3 υποτροφίες για Υμηττιώτες μαθητές, 1 προπτυχιακή και 2 μεταπτυχιακές, στη μνήμη του Ανδρέα Λεντάκη.