Δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη

Δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη

Σε 10.000 ανέρχονται πλέον οι τόμοι που κοσμούν τη Δημοτική δανειστική μας Βιβλιοθήκη. Η μεταστέγασή της στο ισόγειο του Δημαρχείου, σε νέους σύγχρονους χώρους θα συνεισφέρει στην πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών της.